2+1 gratis op alles*. Combineren is mogelijk. Shop nu!

Voorwaarden Lucardi Membership

Voorwaarden Lucardi Membership

Lidmaatschap Lucardi Member Club

KIN Netherlands BV, (handelsnaam: Lucardi Juwelier), gevestigd in Den Haag, Nederland (hierna te noemen ‘Lucardi’) is verantwoordelijk voor de Lucardi Member Card. Lidmaatschap van de Lucardi Member Club betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Dit doe je door je aan te melden in de winkel of op www.lucardi.be/member-join. Iedereen van 16 jaar of ouder die inwoner is van Nederland of België kan lid worden van de Lucardi Member Club. Het lidmaatschap is gratis.

Lucardi Member voordelen

Als Lucardi Member profiteer je van verschillende kortingen en voordelen.

Minimaal 10% korting op al je aankopen

Lucardi Members ontvangen altijd minimaal 10% korting* op al hun aankopen op vertoon van hun Member Card of door in te loggen op de webshop met het account waaraan de Member Card gekoppeld is. De minimaal 10% korting is geldig bovenop de geldende actieprijs. Wanneer er een speciale promotie is die meer dan 10% korting heeft, en er is geen speciale Member Deal dan kan een combinatie van de twee promoties uitgesloten zijn, zie hiervoor altijd de geldende actievoorwaarden van de promotie.

*Producten van de merken Bering, Citizen, Guess, G-shock, Lorus en Spotter zijn net als alle trouwringen, vriendschapsringen, relatieringen, speciale bestellingen, aanbiedingen en cadeaukaarten uitgesloten van deze korting.

10% korting op Lucardi services

Lucardi Members ontvangen altijd 10% korting* op Lucardi services op vertoon van hun Member Card of door op de webshop in te loggen met het account waar de Member Card aan gekoppeld is.

*Oorgaatjes schieten en piercen zijn uitgesloten van deze korting.

Exclusieve Member Deals

Lucardi Members ontvangen Exclusieve Member Deals. Deze deals gelden enkel voor Members met een bevestigde Member registratie op vertoon van hun Member Card of door in te loggen op de webshop met het account waar de Member Card aan gekoppeld is. Wanneer je geen Lucardi Member bent, heb je geen recht op deze Exclusieve deals.

Informatie

Een extra service voor Lucardi Members is dat je informatie ontvangt over producten en diensten van Lucardi en dat je toegang krijgt tot Exclusieve Member Deals. Indien je ook aangemeld bent voor de nieuwsbrief kan je deze informatie vaker per mail ontvangen. Tevens kan er per post informatie naar je toe gezonden worden. Uit kostenoverwegingen kan Lucardi bepaalde informatie en uitnodigingen uitsluitend per e-mail sturen.

Gegevensbescherming

Een van de voorwaarden van het lidmaatschap is dat je enkele persoonsgegevens met Lucardi deelt. Het gaat om naam, postcode, huisnummer, geslacht, emailadres en eventueel een gsm of telefoonnummer. Jouw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor administratieve en direct marketing doeleinden worden verzameld en gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden. Lucardi Members houden we op de hoogte van Member nieuws. Wanneer jij je ook hebt aangemeld voor de nieuwsbrief ontvang je promotionele acties van Lucardi. Elke Lucardi Member mail of nieuwsbrief biedt de mogelijkheid om je af te melden. Wanneer je niet aangemeld bent voor de algemene nieuwsbrief zullen wij je enkel speciale Member mails of service mails sturen. Bij afmelding voor de Lucardi Mail, meld je je ook af voor de Lucardi Member Club en kan je geen gebruik meer maken van alle exclusieve Member voordelen. Als je vragen hebt over gegevensbescherming, kan je contact opnemen met onze klantendienst: telefonisch via +31 (0)70 376 636 1 of per e-mail [email protected].

Verlies van de kaart en aansprakelijkheid

Bij verlies van een fysieke Lucardi Member Card, kan je ook nog gebruik maken van jouw Digitale Member Card. Wil je toch liever een Member Card, dan kan je een nieuwe kaart aanvragen. Als je schade ondervindt en je Lucardi hiervan niet meteen of helemaal niet op de hoogte hebt gesteld, is Lucardi slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lucardi of haar vertegenwoordigers.

Beëindiging

Je kan jouw lidmaatschap voor de Lucardi Member Club te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Lucardi kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Een beëindiging om dringende reden zal onaangetast blijven. Er is sprake van dringende reden ingeval van een ernstige niet-naleving van deze algemene voorwaarden (bijv. gebruik van de Lucardi Member Card in strijd met deze algemene voorwaarden of ingeval van overmacht), waardoor Lucardi deze overeenkomst of een deel hiervan niet kan nakomen, zoals, zonder beperking, brand, overstroming, burgerlijke verstoringen, blokkades of andere arbeidsconflicten of acties, handelingen, beperkingen, voorzieningen, verboden of maatregelen van enigerlei aard vanwege plaatselijke of centrale of andere overheden en calamiteiten. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden. Na afloop van de opzegtermijn, of ingeval van een beëindiging om dringende reden, na ontvangst van de opzeggingsbrief, ben je verplicht de Lucardi Member Card onbruikbaar te maken en mag je er geen gebruik meer van maken. 

Wijzigingen aan de Lucardi Member Club of de voorwaarden

Lucardi behoudt zich het recht voor om de Lucardi Member Club met inachtneming van een redelijke termijn - of indien aantoonbaar sprake is van een geldige reden, ook zonder (opzeg)termijn -  te beëindigen, te wijzigen of te veranderen, waarbij jouw belangen naar redelijkheid zullen worden gewaarborgd. Lucardi behoudt zich voorts het recht voor om deze voorwaarden te veranderen of te wijzigen. Van eventuele veranderingen zal je vooraf schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gesteld op het adres of e-mailadres dat je het laatst aan ons hebt doorgegeven. Een verandering wordt geacht door je te zijn aanvaard indien je niet binnen één maand na datum bezwaar maakt tegen de in dit artikel 9 bedoelde kennisgeving of indien jij jouw Lucardi Member Card na het verstrijken van die maand nog gebruikt. Lucardi zal je hier specifiek op wijzen in de betreffende kennisgeving over de verandering in de voorwaarden. 

Overige bepalingen

Als je vragen hebt over de Lucardi Member Club, kan je contact opnemen met onze klantendienst: telefonisch via +31(0)70 376 636 1 of per e-mail [email protected].

Een moment geduld, alsjeblieft!

loading..